1398/8/13 دوشنبه مهندسی کامپیوتر
نام نام خانوادگی
سعید ابرکانی
جلیل احمدپور
اصغر  احمدی
سمانه اسحقی
رضا اسلامی نیا
سید منصور اطیابی
محمدرضا افراش
زهرا امیدی
اسحاق  امیری اندی
نسیم اویسی کلیبر
سجاد  ایزدی
ندا آب رون
محمدعلی آستی بیک
حمید  آقانوری
سمیه باقری
فاطمه باندری
علیرضا بریانی
جواد بیکی
نجمه پاداش نیک
مانی  پرویزی
محسن  پناهی
مسیح پورحقانی
مهشید پیرهادی تواندشتی
علی  ثنائی فر
عبدالرشید  جاهد
بیژن جمالوندی
هاجر  حاجت مند شهرضائی
مرضیه  حسن بیگی
مطهره السادات حسنی
حسین حسینی
زهراالسادات حیدری
هدا خنجری
داود خواجه ئیان
آزاده دانش پرور
عباس  دهقانی احمد آباد
منصوره رحیمی
اسماعیل رسول زاده
نادیا رضا بیگی
حبیب رضائی نژاد
مهدی  رمضانی
بهاره رنجبر تنگ کرمی
آرش  رهبری
شراره  زمانی راد
مصطفی  زینی وند
سیدرضا سادات
اعظم ستایش کیا
لادن سعیدی
علیرضا سلطان ذاکرین
علی  سیف الدینی اصل
عطاء اله شاکری
عاطفه شب گوی مقدم
یوسف شعبان جولا
اصغر  شکری
شقایق شیخی
حمید  صابری
فائزه صالحیان
شهناز  صحتی
کامیار  صفری
عباس  طاهری هویدا
پرویز عبدالعلی زاده
مرضیه  عمادی
سیدمهدی غفاریان تربتی مجاور
فریبا فرجی رومزی
مهرناز فروزان مفرد
مصطفی  فوائدی
مریم فیروز صمدی
حمیده قنبری
خالد قیطاسی دولابی
الهام کاشف آذر مهربانی
سیف اله کریمی موسی آبادی
فرزانه کشاورز ارشدی
موسی کیاء
مهدی گران ملک
مرضیه  محبی نورالدین وند
طیبه محمدی
محمد صالح محمدی
ناصر  مختاری
نیلوفر مدبر فرزام
فرزانه  مرادی بی نظر
سارا معدلی
امیراحمد معینی زاده
بهناز  ملک
محسن  ملک بخش
سیدعبدالرضا موسوی
کرمعلی  مومنی دهقی
محمدرضا میردامادی
سمیه  میکرمی
خدیجه نظری کردعلیوند
حامد  نوری
الهام هراتیان
بتول ییلاقی اشرفی
 
امتیاز دهی