دوشنبه 29 آذر 1395 قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک و شیمی


**دانشجویان رشته مهندسی پلیمرکه با سرکارخانم دکتر محمدیان دروس کارگاه و آزمایشگاه دارند، جهت دریافت موضوع تحقیق به استاد ایمیل (s.mohammadian@gmail.com) بفرستند. توجه کنید که:

* عنوان درس خود را موضوع ایمیل قرار دهید.

* عدم ارسال ایمیل تا پایان آذر 95 به منزله غیبت دانشجو لحاظ میگردد.**کلیه دانشجویانی که با آقای استاد خلیلی دیزج کلاس دارند جهت امتحان میانترم روز یکشنبه مورخ 28/09/1395 ساعت 8:30 به آقای دکتر خوشحال ( اتاق ریاست ساختمان شهید کاوه ) مراجعه نمایند.

دانشجویان رشته مهندسی پلیمرکه با سرکارخانم دکتر محمدیان دروس کارگاه و آزمایشگاه دارند، جهت دریافت موضوع تحقیق به استاد ایمیل (

* عنوان درس خود را موضوع ایمیل قرار دهید.

* عدم ارسال ایمیل تا پایان آذر 95 به منزله غیبت دانشجو لحاظ میگردد.

**کلیه دانشجویانی که با آقای استاد خلیلی دیزج کلاس دارند جهت امتحان میانترم روز یکشنبه مورخ 28/09/1395 ساعت 8:30 به آقای دکتر خوشحال ( اتاق ریاست ساختمان شهید کاوه ) مراجعه نمایند.
**کلاس جبرانی درس ارتعاشات سه شنبه 1395/9/23ساعت 10:30 تا 12:30 و چهارشنبه 1395/9/24 ساعت 10:30 تا 12:30 برگزار می شود.

 

**کلاس جبرانی درس دینامیک ماشین چهارشنبه 1395/9/24 ساعت 13 تا 15 و کلاس جبرانی درس اجزای محدود چهارشنبه 1395/9/24 ساعت 15 تا 17 برگزار می شود.
**اطلاعیه شماره 1:

امتحان میانترم درس تکنولوژی الیاف، خانم دکتر محمدیان، روز سه شنبه، 23 آذر 95 ساعت 13:30-13 از فصلهای 1 و 3 و 4 در کلاس 103 برگزار میگردد.

**اطلاعیه شماره 2:

امتحان میانترم درسهای الاستومر (فصلهای 7 و 8 و 9) و کامپوزیت (فصلهای 1 و 2)، خانم دکتر محمدیان، روز سه شنبه، 23 آذر 95 ساعت 14:30-13:30 در کلاس 103 برگزار میگردد.
**امتحان میان ترم درس کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و انتقال جرم با خانم سمانه کمیلی  روز شنبه 20/09/1395 برگزار می شود.


**برنامه کلاس ها امتحان میانترم آقای دکتر سلکی به شرح زیر برگزار میشود:

کلاس درس دینامیک گاز دوشنبه ۲۲ اذر ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰

کلاس درس دینامیک سیالات محاسباتی دوشنبه ۲۹ اذر ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

 

امتحان میان ترم مکانیک سیالات ۲ یکشنبه ۲۱ اذر ساعت ۱۳ الی ۱۵ فصول ۵، ۶، ۷، ۹ و ۱۱

امتحان میان ترم ترمودینامیک ۲ دوشنبه ۲۹ اذر ساعت ۱۳ الی ۱۵**قابل توجه کلیه دانشجویان استاد پاریزاتیس قوام

جلسات فوق العاده و جبرانی با آقای دکتر سمنانی رهبر بشرح زیر برگزار میشود:

درس عملیات واحد 1: شنبه 13/09 جبرانی و 20/09 فوق العاده هر دو درساعت 12-8
درس عملیات واحد 2: دوشنبه 15/09 و 22/09 و 29/09 فوق العاده هر سه درساعت 12-10**قابل توجه کلیه دانشجویان استاد مونا ایروانی نیا 

کلاس جبرانی خانم ایروانی نیا روز یکشنبه ۲۱ آذر مطابق ساعات زیر تشکیل میگردد :

مکانیک سیالات ۲، ساعت ۸ تا ۱۰

ترمودینامیک ۱، ساعت ۱۰ تا ۱۳

ترمودینامیک ۲، ساعت ۱۳ تا ۱۶**قابل توجه کلیه دانشجویان استاد ندا رویایی
امتحان پایان ترم درس نقشه کشی صنعتی دانشجویان به شرح ذیل برگزار میشود:

گروه مهندسی برق سه شنبه ها ساعت 17 : امتحان 30 آذر ساعت 17

گروه مهندسی مکانیک دوشنبه ها ساعت 8: امتحان 29 آذر ساعت 8

 
**کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس ارتعاشات با خانم هدی سرپرست روز سه شنبه 16/09/1395 ساعت 10:30 تا 12:30 برگزار می شود.**کلاس های جبرانی دکتر سمنانی رهبر


درس عملیات واحد 1: شنبه 13/09/1395 جبرانی و 20/09/1395 فوق العاده هر دو درساعت 10-8
درس عملیات واحد 2: دوشنبه 15/09/ 1395 و 22/09/1395  و 29/09/1395  فوق العاده هر سه درساعت 12-10


**تاریخ میانترم درس طراحی راکتور روز شنبه 13/9/1395 ساعت 16تا18 ومیانترم درس کنترل فرایند روز دوشنبه 15/9/1395 ساعت13تا15 میباشد.
 

اطلاعیه 1 :

درس نقشه کشی و رسم فنی ، استاد قاضی زاهدی ( کد درس 1313037-01 )

تاریخ تحویل پروژه 21/09/1395 روز یکشنبه ، ساعت 8:30 الی 9 کلاس 405 .

اطلاعیه 2

درس طراحی معماری استاد قاضی زاهدی ( کد درس 1313320 -60 )

دانشجویانی که علاوه بر تحویل پروژه نیاز به ارایه حضوری پروژه دارند

تاریخ ارایه 21/09/1395  روز یکشنبه ، ساعت 9 الی 10 ، کلاس 405 می باشد.**امتحان میان ترم درس خواص مواد با استاد شهاب مقدس در تاریخ 14/9/1395 و در ساعت19-17برگزارمیگردد.


**قابل توجه دانشجویان درسcad/ cam

در تاریخ های 9/15 و 9/22 در سایت 203 ساعت 15-13 امتحان میان ترم برگزار میگردد.

ضمنا دانشجویانی یک واحد عملی دارند برای نمره عملی یک پروژه ( یک قطعه مونتاژی که از چند قطعه ساده

تشکیل شده است مدل سازی شود .) در تاریخ های ذکر شده بصورت سی دی تحویل دهند.

**کلاس‌های جبرانی آقای دکتر احسان سلکی به شرح زیر برگزار میشود:

یکشنبه 14/09/1395

درس طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع 1 و درس سیستم‌های تهویه و تبرید ساعت 10 -8، درس مکانیک سیالات 1 ساعت 12-10

درس ترمودینامیک 2 ساعت 15-13، درس مکانیک سیالات 2 ساعت 17-15 ، درس انتقال حرارت ساعت 19-17

یکشنبه 21/09/1395

درس طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع 1 و درس سیستم‌های تهویه و تبرید ساعت 10-8 ، درس مکانیک سیالات 1 ساعت 12-10

درس ترمودینامیک 2 ساعت 15-13، درس مکانیک سیالات 2 ساعت 17-15، درس انتقال حرارت ساعت 17-19


**امتحان میانترم درس آزمایشگاه عملیات حرارتی روز یکشنبه مورخ ۱۴ اذر ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می شود.**قابل توجه دانشجویانی که با استاد خان محمدی درس دارند:

در تاریخ های 9/15 و 9/22 در سایت 203 ساعت 15-13 امتحان میان ترم برگزار میگردد.

ضمنا دانشجویانی یک واحد عملی دارند برای نمره عملی یک پروژه ( یک قطعه مونتاژی که از چند قطعه ساده

تشکیل شده است مدل سازی شود .) در تاریخ های ذکر شده بصورت سی دی تحویل دهند.**امتحان میان ترم درس شیمی فیزیک با خانم عبداللهی روز دوشنبه مورخ 15/09/1395 ساعت 17-15 برگزار میشود.

**کلیه کلاس های خانم المیرا ولایی روز یکشنبه مورخ 07/09/1395 برگزار  نمیشود.

**کلاس رفع اشکال درس موتورهای احتراق داخلی با خانم الهام رحیمی روز دوشنبه مورخ 22/09/1395 ساعت 17-15 کلاس 108 برگزار میشود.

**کلاس جبرانی درس استاتیک و مقاومت مصالح 1 روز دوشنبه مورخ 15/09/1395 ساعت 17-15 کلاس 106 برگزار میشود.

**امتحان میانترم این درس در تاریخ های 22/09/1395 و 23/09/1395 از کل کتاب استاتیک میباشد.


**شیمی آلی 2 : یکشنبه 21/9/1395  ساعت 17-15 از کل فصول کتاب شیمی آلی 2 و فصل طیف سنجی مادون قرمز و رزوناس مغناطیسی هسته ای کتاب پاویا

**شیمی آلی 1 : یکشنبه 21/9/1395  ساعت 15-13 از فصول 4-1 کتاب شیمی آلی

در ضمن روز یکشنبه 7/9/1395 ساعت 19-17 جبرانی برای درس شیمی آلی 2 کلاس 01 زیرزمین برگزار میشود.


کلاس جبرانی درس ارتعاشات سه شنبه 02/09/1395 کنسل میباشد، تاریخ برگزاری کلاس متعاقبا اعلام میشود.

همچنین کلیه کلاسهای اینجانب در تاریخ 09/09/1395 برگزار نخواهد شد و جبرانی آن ها متعاقبا اعلام خواهد گردید.


××کلاس جبرانی درس ارتعاشات سه شنبه 02/09/1395 ساعت 10:30 تا 12:30 برگزار می شود.

همچنین کلیه کلاسهای اینجانب در تاریخ 09/09/1395 برگزار نخواهد شد و جبرانی آن ها متعاقبا اعلام خواهد گردید.
شماره 1:

امتحان میانترم درس خواص و کاربرد پلیمرها، خانم دکتر محمدیان، روز سه شنبه، 2 آذر 95 راس ساعت 14:30 از چهار فصل ابتدای کتاب در کلاس 104 برگزار میگردد.

اطلاعیه شماره 2:

دانشجویان درس تکنولوژی الیاف، خانم دکتر محمدیان، روز سه شنبه، 2 آذر 95 راس ساعت 15 جهت هماهنگی تاریخ میانترم و پاسخ به سوالات، در کلاس104، حضور داشته باشند.

اطلاعیه شماره 3:

امتحان پایانترم (واحد عملی) درس نقشه کشی، خانم دکتر محمدیان، روز سه شنبه، 23 آذر 95، ساعت 11 الی 13 برگزار میگردد.
**برنامه آذر ماه خانم صدیقه باقری  به شرح ذیل میباشد:
یکشنبه 14 آذر : 10-8 مکانیکی 2، 11-10 امتحان میان ترم خواص فیزیکی 2 از فصل های 7 و 8 و 9،ساعت 13-11:خواص مکانیکی 1
یکشنبه 21 آذر: 10-9 امتحان میان ترم خواص مکانیکی 2 از فصل های 7 و 11 و 12، همزمان امتحان میان ترم انتقال مطالب علمی و فنی از فصل های 1 و 2،ساعت 11:30-10 سمینار آز جوشکاری، 13-12 امتحان میان ترم خواص مکانیکی 1 از فصل های 1 و 2 و 3 و میان ترم شکل دادن فلزات از 4 فصل اول کتاب، ساعت 13-14 امتحان میان ترم عملیات حرارتی**کلاس درس آشنایی با تاریخچه و مبانی مهندسی مواد با خانم نرگس ناصحی روز شنبه مورخ 29/08/1395 برگزار نمیشود.

کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام میشود.


**امتحان میان ترم درس مبانی مهندسی برق 1 ،استاد محبی ، از 3 فصل اول کتاب روز یکشنبه مورخه 7/9/95 راس ساعت 13 در محل کلاس برگزار می گردد

     ایمیل استاد:                                                                       m.mohebbi@alumni.ut.ac.ir               

 


 

کلاس های جبرانی در تاریخ های 23/08/1395 و 21/09/1395 ساعت 15-13 تشکیل میشود.


**تاریخ امتحان میانترم دروس دکتر مونا طاهری به شرح زیر میباشد:

 

 

توضیحات

ساعت

روز و تاریخ امتحان

نام درس

ردیف

فصل 4-1

13

یکشنبه 21/09/1395

خواص فیزیکی و مکانیکی

1

فصل 4-1

10:30

یکشنبه 21/09/1395

شیمی فیزیک پلیمرها

2

فصل 4-1

10:30

چهارشنبه 03/09/1395

خواص مهندسی پلاستیک ها

3.

 

موازنه و انرژی مواد با خانم سجاد روز یکشنبه در تاریخ های 07/09/1395 و 14/07/1395 برگزار نمیشود.
درس شیمی آلی 2  با خانم نرگس نوبخت در تاریخ 14/09/ 1395 ساعت 19-17 برگزار میشود.
قابل توجه کلیه دانشجویان استاد هدی سرپرست
به شرح زیر برگزار میشود:

درس عملیات واحد 1: شنبه 13/09/1395 جبرانی و 20/09/1395 فوق العاده هر دو درساعت 10-8
درس عملیات واحد 2: دوشنبه 15/09/ 1395 و 22/09/1395  و 29/09/1395  فوق العاده هر سه درساعت 12-10 


**کلیه دانشجویانی که درس استانداردها مشخصات فنی تجهیزات آب و فاضلاب را  با استاد دکتر لعبت تقوی دارند برای تعیین تاریخ و مکان برگزاری کلاس با ایمیل خانم دکتر تقوی در ارتباط باشید.
 taghavi_lobat@yahoo.com

 

**کلاس جبرانی درس اصول علم مواد روز شنبه مورخ 29/08/1395 ساعت 19-17 کلاس 204 با آقای نعمتی برگزار میشود.

زمان کلاس ریاضی کاربردی 1 گروه نفت تغییر نکرده است و مطابق برنامه قبل در ساعت 17-15 روز سه شنبه تشکیل می شود

تاریخ های برگزاری کلاس های خانم المیرا ولایی به شرح زیر میباشد:

تاریخ

عنوان درس

ردیف

18/08/1395 و 25/08/1395 و 02/09/1395 و 16/09/1395

ریاضیت مهندسی پلیمر

1

07/09/1395 و 21/09/1395

صنایع غذایی 1

2

07/09/1395 و 14/09/1395 و 21/09/1395

بیوشیمی

3

 

**درس مقدمه ای بر اجزا محدود فقط در تاریخ های 13/07/1395 و 27/07/1395 و 11/08/1395 و 25/08/1395 و 16/09/1395 و 23/09/1395 برگزار میشود.

 

**زمان امتحان میان ترم دکتر سمنانی رهبر به شرح زیر میباشد:

ساعت

تاریخ

روز

نام درس

10-8

16/08/1395

یکشنبه

عملیات واحد 1

10-8

17/08/1395

دوشنبه

عملیات واحد 2

12-10

23/08/1395

یکشنبه

طراحی کارخانه

10-8

03/09/1395

چهارشنبه

ترمودینامیک پیشرفته


 
**تاریخ امتحان میان ترم دروس ترم جاری به شرح ذیل می باشد:
اصول مهندسی احتراق 1 آذر فصل اول و دوم
تعیین مشخصات 1 آذر فصل 8 کتاب عملیات واحد
مهندسی خوردگی 6 آذر فصل 1و 2و 3
پالایش 24 آبان 5 فصل اول از بخش سوم
طراحی مبدل 16 آبان فصل اول کتاب طراحی مبدل دونالد کرن ترجمه ملک زاده
انتقال حرارت 2 بیست و دوم آبان فصل 8 (تشعشع)                                            


**درس آزمایشگاه متالوژی جوشکاری روزهای یکشنبه ساعت 15-13 کلاس 108 با خانم صدیقه باقری برگزار میشود.


**ایمیل خانم دکتر محمدیان تغییر کرده است .لطفا جهت ارتباط با ایشان به آدرس ایمیل زیر مکاتبه نمایید.

s.mohammadian@pnu.ac.ir

**امتحان میانترم درس شیمی سینتیک فصول 1و2و3و4 مورخ 25/08/1395  ساعت 13 و امتحان میانترم درس شیمی آلی فصول 1و2و3و4 مورخ 25/08/1395 ساعت 10 برگزار میشود.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موضوع پروژه درس خواص مکانیکی پلاستیک تا 26 آبان ماه مشخص شود. امتحان میانترم این درس مورخ 26/08/1395 از فصول 1و2و3و4 میباشد.

**کلاس درس سیستم های شاسی و بدنه خودرو  فقط در تاریخ های 05/07/1395 و 12/07/1395 و 26/07/1395 و 10/08/1395 و 17/08/1395 و درس مبانی طراحی خودروفقط در تاریخ های 26/07/1395 و 17/08/1395 برگزار میگردد.

** 1- کلاس انتقال قدرت تمام شده است.

2- دینامیک خودرو یک جلسه رفع اشکال در تاریخ 1 آذر برگزار میشود.

3- کلاس هیدرولیک و نیوماتیک ساعت ( 5 تا 7) بدلیل خالی شدن کلاس (3 تا 5) به این ساعت تغییر پیدا کرده است.

4- امتحان میان ترم برای دانشجویانی که طراحی اجزار 1 دارند در تاریخ 24 آبان تا اخر فصل 9 برگزار خواهد شد.

5- اخرین جلسه برای طراحی اجزا کد 01-244-15- 13 بدلیل تعداد کم 24 آبان خواهد بود .و برای کد 01-026-15-13 تا پایان ترم کلاس برگزار خواهد شد .

لازم به یادآوری است که امتحان میان ترم طراحی اجزا برای هر دو کد روز 24 آبان برگزار خواهد شد.

 

 

**کلاس درس مقدمات مهندسی پالایش و فرایند گاز فقط در تاریخ های 18/08/1395 و 25/08/1395 و 30/09/1395 برگزار میشود

لازم به ذکر است امتحان میانترم دروس فوق الذکر مورخ 25/08/1395 برگزار میشود.

مهندسی پالایش از فصل های 1و2و4 تا صفحه  200

فرایندهای گاز فصل 3و4 تا صفحه 170

 

 

**کلاس حل تمرین درس عملیات واحد 1 روزهای یکشنبه ساعت 17-15 کلاس 106 با آقای مرادیان برگزار میشود.

**دانشجویان درس سوخت و احتراق مربوط به آقای صادق نژاد، لازم هست برای کسب نمره میانترم در روز 15/8/95 پانزدهم آذر تحقیق خود را راجع به یکی از حوزه های زیر برای ارایه در کلاس بصورت پاورپونت آماده نمایند.

یک: موشک با سوخت جامد

دو: موشک با سوخت مایع

سه: نحوه احتراق در موتور های جت


**کلاس درس طراحی بهینه قطعات مکانیکی با آقای دکتر عباس وفایی صفت از تاریخ 05/08/1395 ساعت 12-8 فقط در تاریخ های 05/08/1395 و 12/08/1395 و 19/08/1395 و 26/08/1395 و 03/09/1395   برگزار میشود.

     **کلاس درس سیستم های دینامیکی روزهای پنج شنبه از ساعت 15-13 به ساعت 13-12 تغییر یافت.

 

**کلاس درس مقدمه ای بر اجزا محدود  با خانم هدی سرپرست روز سه شنبه مورخ 04/08/1395 برگزار نمیشود.

**کلاس جبرانی درس دینامیک ماشین با خانم هدی سرپرست روز سه شنبه مورخ 04/08/1395 ساعت 19-17 کلاس 107 برگزار میشود.

 

کلاس درس طراحی بهینه قطعات مکانیکی با آقای دکتر عباس وفایی صفت از تاریخ 05/08/1395 ساعت 12-8 فقط در تاریخ های 05/08/1395 و 12/08/1395 و 19/08/1395 و 26/08/1395 و 03/09/1395   برگزار میشود.

**کلاس درس متالوژی پودر روزهای یکشنبه ساعت 11:30-10 و کلاس درس مواد پیشرفته روزهای یکشنبه ساعت 13-11:30 برگزار میشود.

**امتحان درس میانترم اصول علم مواد روز سه شنبه مورخ 02/09/1395 میباشد.

**کلاس درس دینامیک پیشرفته کد 041-15-13 با آقای دکتر عبدالله اسکندری روزهای پنج شنبه ساعت 16-14 کلاس 402 برگزار میشود.

**کلیه دانشجویان درس انتقال حرارت پیشرفته کد 287-15-13 روز پنج شنبه ساعت 14 به آقای دکتر اسکندری مراجعه نمایند.

**درس مقدمات مهندسی پالایش و فرایند گاز فقط در تاریخ های 18/08/1395و 2/08/1395و 30/09/1395 برگزار میشود لازم به ذکر است امتحان میانترم دروس فوق الذکر مورخ 25/08/1395 برگزار میشود
   

کلاس های خانم ناصحی به شرح زیر برگزار میشود:

نام درس

ساعت برگزاری

تعداد جلسات

روز

استخراج فلزات 1

17-15

3

25/07/1395 و 02/08/1395 و 09/08/1395

استخراج فلزات 2

17-15

2

16/08/1395 و 23/08/1395

زبان تخصصی

19-17

3

25/07/1395 و 02/08/1395 و 09/08/1395

آشنایی با تاریخچه مواد

15-13

4

29/08/1395 و 06/09/1395 و 13/09/1395 و 20/09/1395
*دانشجویانی که درس مهندسی الاستومر و تکتولوژی کامپوزیت ها با خانم دکتر محمدیان دارند به اطلاع میرساند که کلاس این درس به صورت هفته زوج و فرد روز سه شنبه ساعت 13 تشکیل میشود.

هفته های فرد درس مهندسی الاستومر و هفته های زوج درس تکنولوژی کامپوزیت ها برگزار میشود.


----------------------------------------------

کلاس درس زبان تخصصی کد 164-12-12با استاد آقای حق بین روزهای سه شنبه از ساعت 15-13 به ساعت 17-15 همان روز منتقل شد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

کلاس درس نقشه کشی صنعتی 1 ( 004-15-13 ) روزهای دوشنبه از ساعت 13:30-11 به ساعت 11-8 منتقل شد.

این درس با خانم ندا رویایی ارائه میشود.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما