دوشنبه 16 اسفند 1395 قابل توجه دانشجویان گروه شیمیکلیه دانشجویانی که درس پروژه با خانم دکتر مونا طاهری دارند روز یکشنبه مورخ 22/12/1395 ساعت 11:30 ساختمان شهید کاوه کلاس 105 حضور داشته باشند.


درس آز شیمی آلی 2 کد 1114304 روزهای دوشنبه ساعت 18-16 با استاد عظیمی تا بعد از عید تشکیل نمیشود.این درس با توجه به درخواست دانشجویان از تاریخ 21 فروردین ماه برگزار میشود.


کلیه دانشجویانی که درس آز شیمی آلی 2 کد 1114304 روزهای دوشنبه ساعت 18-16 با استاد عظیمی دارند روز دوشنبه مورخ 9 اسفند ماه جهت تغییر ساعت یا روز کلاس این درس حضور الزامی میباشد.

بعد ازاین تاریخ به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.کلیه دانشجویانی که درس آزشیمی فیزیک کد 1317088 گروه 3 با استاد رحمانیان دارند بعلت تعداد کم دانشجو این کلاس در روزهای چهارشنبه با خانم فخاری ادغام میشود.کلاس درس آزمایشگاه کنترل کیفیت موادغذایی کد 1317044 با خانم محمدیانی در تاریخ های 7 اسفند و 19 فروردین و 26 فروردین ماه از ساعت 16-12 برگزار میشود.

این کلاس در تاریخ های غیر از تاریخ های فوق الذکر در ساعت 15:30-12 برگزار میشود

کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 95 ترم 3951 با خانم امرایی درس کارگاه نرم افزار با کدهای 1317176 و 1317027 داشته اند روز یکشنبه مورخ 08/12/1395 ساعت 10 صبح به آقای مرادآبادی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است حضور کلیه دانشجویان الزامی میباشد.

کلاس درس استاتیک و مقاومت مصالح با استاد سپهر از تاریخ 08/12/1395 ساعت 19-16:30 برگزار میشود.


کلیه دانشجویانی که درس کارگاه نرم افزار با کدهای 1317176 و 1317027 با خانم امرایی دارند روز یکشنبه مورخ 8 اسفند ماه ساعت 12-10 به آزمایشگاه شهید کاوه مراجعه نمایند.

حضور کلیه دانشجویان در اولین جلسه کلاس جهت تعیین روز و ساعت گروه بعدی این درس الزامی میباشد.

درخواستهای جابجایی روز و ساعت کلاس بعد از این تاریخ  بررسی نخواهد شد.اطلاعیه 1:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پلیمر که با خانم دکتر محمدیان درس رئولوژی پیشرفته پلیمرها دارند. کلاس این درس از روز چهارشنبه 16/1/1396، هر چهارشنبه ساعت 12 الی 15 در مرکز اوشان تشکیل میگردد.

 

اطلاعیه 2:

دانشجویان دروس خواص و کاربرد پلیمرهای طبیعی، تکنولوژی و خواصی فیزیکی الیاف، مبانی مهندسی پلیمر با خانم دکتر محمدیان، تاریخهای تشکیل کلاسها و رفع اشکال به ترتیب زیر می باشد:

خواص و کاربرد پلیمرهای طبیعی: 3، 10 و 17 اسفند (سه شنبه، 6-4، کلاس 106 ساختمان کاوه)

مبانی مهندسی پلیمر: 22 و 29 فروردین (سه شنبه، 6-4، کلاس 106 ساختمان کاوه)

تکنولوژی و خواصی فیزیکی الیاف: 5، 12 و 19 اردیبهشت (سه شنبه، 6-4، کلاس 106 ساختمان کاوه)

امتحان میانترم این دروس روز یکشنبه 24/2/96 ساعت 13-12 برگزار میگردد. موارد امتحانی متعاقبا اعلام میگردد.
تاریخ های برگزاری کلاس های استاد قوام به شرح زیر میباشد:

 

ردیف

نام درس

کد درس

تاریخ برگزاری کلاس

روز و ساعت

1

میکروبیولوژی عمومی

1317045

21/01/1396 و 28/01/1396 و 04/02/1396

دوشنبه ساعت 19-17

2

شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

1317171

20/01/1396 و 27/01/1396 و 03/02/1396

یکشنبه ساعت 19-17

 


ساعت برگزاری کلاس های خانم نوشین جباری به شرح زیر میباشد:

 

مقدمه ای بر مهندسی مخازن روزهای دوشنبه هر هفته ساعت 15-13

فرایندهای پالایش روزهای دوشنبه هر هفته ساعت 17-15

مقدمات مهندسی نفت روزهای دوشنبه هر هفته ساعت 19-17

 


کلیه کلاسهای روز دوشنبه مورخ 18/11/1395 با استاد حمیدرضا احمدی برگزار نمیشود.کلاس ساعت 12-10 دکتر سلکی روز دوشنبه مورخ 18/11/1395 برگزار نمیشود.


-------------------------------------------------

کلیه دانشجویانی که نیمسال 3951 با آقای دکتر ایمان علی بخشی  درس آزمایشگاه داشتند جهت بازدید از کارخانه روز سه شنبه مورخ 19/11/1395 ساعت 7:30 ساختمان کاوه حضور داشته باشند. ساعت حرکت 8 میباشد.

--------------------------------------------------


کلاس درس خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها با خانم دکتر طاهری روز پنج شنبه مورخ 14/11/1395 برگزار نمیشود. شروع کلاس این درس از تاریخ 21/11/1395 میباشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما