چهارشنبه 24 آذر 1395 قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر و صنایعنظریه زبان ها و ماشین ها با مدرس آقای حاجی بابایی در روز یکشنبه مورخ 21 آذر ساعت  17:30  از فصل اول تا آخر فصل ششم برگزار می گردد.

تاریخ امتحان میان ترم دروس آقای شالفروش به صورت زیر می باشد.

مهندسی اینترنت و فناوری اطلاعات1

دوشنبه- 29 آذر ساعت

مهندسی نرم افزار1

دوشنبه- 29 آذر ساعت

هوش مصنوعی

دوشنبه- 29 آذر ساعت 

**تاریخ امتحان میان ترم دروس آقای دکتر فراهی به صورت زیر می باشد.

اصول طراحی پایگاه داده ها

سه شنبه- 23 آذر ساعت 10

ذخیره وبازیابی اطلاعات

سه شنبه- 23 آذر ساعت 8

شیوه ارائه مطالب علمی وفنی

سه شنبه- 23 آذر ساعت 13
**امتحان میان ترم درس


**کلاس جبرانی درس کامپیوترو مدیریت داده ها با آقای دکتر فلاح در روز پنج شنبه مورخ 11 آذر ساعت 12-10 برگزار می گردد.


**امتحان میان ترم


**امتحان میان ترم درس زبان تخصصی با مدرس آقای افشار در روز شنبه مورخ 13 آذر از 6 فصل اول برگزار می گردد.درس سازماندهی و رهبری با آقای دکتر ذاکری در روز پنج شنبه مورخ 18 آذر از 6 فصل اول کتاب برگزار می گردد.

**امتحان میان ترم دروس آقای جعفری اناری به صورت زیر می باشد:

 

نام درس: روش های تولید

رشته: صنایع

تاریخ : 16 آذر سه شنبه   ساعت : 15      فصول 1 تا 8 کتاب

 

نام درس: مدیریت و کنترل پروژه

رشته : مهندسی مکانیک

تاریخ : 16 آذر سه شنبه   ساعت : 17      فصول 1 تا 3 کتاب
**امتحان میان ترم درس مهندسی ارزش با استاد طیار ) از اول کتاب تا انتهای صفحه 94_ تا سر قسمت فاز خلاقیت) در روز سه شنبه مورخ 16/9/95 ساعت 14:20 کلاس 102 برگزار می گردد.

**امتحان میان ترم

·       آمار پیشرفته و روش های اماری 18 اذر ساعت 13

·       سیستم های دینامیکی 18 آذر ساعت 15

ü    کلاس جبرانی سیستم های دینامیکی که آخرین جلسه درس است 18 آذر ساعت 10 تا 12 برگزار می گردد.

 

** همچنین کلاس های آقای دکتر صادقیان هفته آینده 11 آذر برگزار نمی گردد.

**امتحان میان ترم  درس سازماندهی و رهبری با آقای دکتر ذاکری در روز پنج شنبه مورخ 17 آذر از 6 فصل اول کتاب برگزار می گردد.

**امتحان میان ترم درس مهندسی ارزش گروه صنایع  استاد طیاراز اول کتاب تا انتهای صفحه 94 ( تا سر قسمت فاز خلاقیت) می باشد.

زمان امتحان : سه شنبه 95/9/16 ساعت 14/20 کلاس 102

**امتحان میان ترم طراحی آزمایش ها با آقای دکتر آتشگر در روز چهارشنبه مورخ 17 آذر از سه فصل اول برگزار می گردد.


**کلاس های جبرانی مدرس خانم پاشایی راد به صورت زیر می باشد:  

 

کلاس جبرانی درس برنامه سازی (برای کلاس یکشنبه ساعت 13-15) در روز یکشنبه 7 آذر ساعت 15-17 برگزار می گردد.(کلاس206)

 

کلاس جبرانی درس مهندسی اینترنت در روز یکشنبه 7 آذر ساعت 17-19 برگزار می گردد.(کلاس01)
**امتحان میان ترم درس " مهندسی فناوری اطلاعات 2" با استاد علیزاده  در تاریخ 16/9/1395 ساعت 15:15 دقیقه برگزار  خواهد شد.

**دانشجویانی که درس "فناوری اطلاعات برای مدیران" را با استاد علیزاده دارند، خواهشمند است هر چه سریعتر جهت ارائه پروژه میان ترم  درخواست خود را از طریق

ایمیل pnuiteng@gmail.comارسال کنند.**امتحان میان ترم درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی با خانم دکتر پیوندی در روز دوشنبه مورخ 22 آذر ساعت 8:00 از فصل یک تا آخر فصل 9 برگزار می گردد.کلیه کلاس های مدرس آقای پاینده فر در روز شنبه مورخ 6 آذر برگزار نمی گردد.**امتحان میان ترم درس نظریه زبان ها و ماشین ها با مدرس آقای حاجی بابایی در روز یکشنبه مورخ 21 آذر از فصل اول تا آخر فصل ششم برگزار می گردد.

ایمیل آقای حاجی بابایی:hajibabaei@chmail.ir

**جلسه هماهنگی سمینار 1 و 2 خانم دکتر صفی در روز    سه شنبه مورخ 2 آذر برگزار می گردد.

ایمیل خانم دکتر صفی: safi.az@gmail.com


**جلسه هماهنگی سمینار 1 و 2 خانم دکتر صفی در روز    سه شنبه ساعت 15 مورخ 2 آذر برگزار می گردد.

ایمیل خانم دکتر صفی: safi.az@gmail.com

**کلیه کلاس های آقای دکتر آتشگر چهارشنبه مورخ 26 آبان تشکیل نمی گردد.

**کلاس درس کامپیوتر و مدیریت داده با آقای دکتر فلاح در تاریخ های
26 آبان و 3آذر تشکیل نمی گردد.


**امتحان میان ترم درس سازماندهی و رهبری با آقای دکتر ذاکری در روز پنج شنبه مورخ 18 آذر از فصل 1 تا6 ساعت 10 صبح برگزار می گردد .


                 **امتحان میان ترم جبر خطی با مدرس آقای حسن آبادی 15 آذر برگزار می گردد.

     **جلسه توجیهی سمینار1و2 خانم دکتر صفی روز سه شنبه مورخ 2 آذر ساعت 17-15 برگزار می گردد.

**تاریخ امتحان میان ترم دروس آقای حسین پور به صورت زیر می باشد

فصل اول و دوم

شنبه 6آذر ساعت15-13

برنامه ریزی تولید

1

از فصل1 تا آخر فصل 4

شنبه 6 آذر ساعت15-13

تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم های اطلاعاتی

2

 

**امتحان میان ترم درس سازماندهی و رهبری با آقای دکتر ذاکری در روز پنج شنبه مورخ 18 آذر از فصل 1 تا6 ساعت 10 صبح برگزار می گردد .

**تاریخ امتحان میان ترم دروس آقای لطفی

کنترل کیفیت آماری

سه شنبه 2 آذر

ساعت 10-8

ارزیابی کاروزمان

سه شنبه 2 آذر

ساعت 12-10

برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی های 2

سه شنبه 2 آذر

ساعت 15-13


**

**امتحان درس فناوری اطلاعات با خانم دکتر فکری در روز سه شنبه مورخ 25 آبان از فصل اول تا آخر فصل یازدهم به صورت تستی برگزار می گردد.

 

**امتحان میان ترم دروس خانم قاسمی نعمتی به صورت زیر می باشد:

برنامه ریزی و کنترل موجودی های 1

سه شنبه 25 آبان

طرح ریزی واحد های صنعتی

سه شنبه 2 آذر
               


**درس محاسبات عددی خانم بهنامیان در تاریخ های 16آبان، 23آبان و7 آذر تشکیل می گردد.

**سه شنبه ها ساعت 17-15 کلاس 209 برگزار می گردد.

                                  امتحان میان ترم این درس سه شنبه مورخ 2 آذر برگزار خواهد شد.


اقتصاد کلان پیشرفته 26/08/95 ساعت 13

اقتصاد سنجی 03/09/95 ساعت 8صبح

اقتصاد خرد پیشرفته 17/09/95 ساعت 10صبح


**امتحان میان ترم درس زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم با مدرس آقای ارغوان دوشنبه مورخ 17 آبان ( از فصل اول تا آخر فصل ششم ) برگزار می گردد.18/8—25/8—02/9—09/9—16/9

ضمنا امتحان میان ترم این درس در تاریخ 16/9 به صورت کتبی از 6 فصل اول کتاب برگزار می گردد.**کلیه کلاس های خانم دکتر میلانی در روز سه شنبه مورخ 11 آبان تشکیل نمی گردد**کلیه کلاس های آقای لطفی در روز سه شنبه 11 آبان تشکیل نمی گردد.

**کلیه دانشجویانی که با مدرس آقای حاجی بابایی درس نظریه زبانها و ماشین ها را اخذ نموده اند لطفا از طریق آدرس ایمیل

hajibabaei@chmail.com بامدرس مربوطه در تماس باشند.


**کلیه کلاس های مدرس آقای طیار فردا مورخ 4 آبان تشکیل نمی گردد.


**درس مدیریت امنیت اطلاعات با مدرس آقای نظری   یکشنبه ها ساعت 17-16کلاس 305 برگزار می گردد.


**درس مباحث ویژه 1 در هفته های زوج روز های یکشنبه ساعت 8 الی 10 کلاس 207 برگزار می گردد

**درس مباحث ویژه 2 در هفته های فرد روز های یکشنبه ساعت 8 الی 10 کلاس 207 برگزار می گردد**دانشجویانی که با آقای دکتر صادقیان درس سمینار1 و2 اخذ نموده اند

جلسه توجیهی در روز پنج شنبه هفته آینده مورخ  6 آبان ساعت 13-10 در ساختمان اوشان برگزار می گردد.

**امتحان میان ترم درس برنامه ریزی استراتژیک با خانم دکتر فکری در روز سه شنبه مورخ 2 آذر از ساعت 15 تا 17 برگزار می گردد

**امتحان میان ترم درس مدیریت منابع انسانی با خانم دکتر بابائیان پور سه شنبه مورخ 11 آبان ساعت 13:30 از 5فصل اول به صورت تستی-تشریحی برگزار میگردد.


**حضور کلیه دانشجویانی که درس روش پژوهش و ارائه را با خانم حیدری اخذ نموده اند در روز شنبه مورخ 15 آبان الزامی می باشد.


**کلیه کلاس های دکتر فراهی تا هفته دوم آبان کنسل می باشد.کلاس های جبرانی طی اطلاعیه بعدی اعلام می گردد.
تاریخ امتحان میان ترم دروس آقای حسین پور به صورت زیر می باشد

فصل اول و دوم

شنبه 1 آبان

برنامه ریزی تولید

1

از فصل1 تا آخر فصل 4

شنبه 8 آبان

تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم های اطلاعاتی

2

---------------------------------------------------------------------------------


*تاریخ امتحان درس مهندسی نرم افزار با مدرس آقای علوی  در تاریخ دوشنبه  1/9/95 ساعت 13 تا 15 برگزار می گردد

----------------------------------------------------------------------------------
*درس استاتیک با کد 1122005 و گروه 01 در همان روز و ساعت با خانم مهندس شیما طاهری برگذار می گردد.

---------------------------------------------------------------------------------

تاریخ امتحان میان ترم درس های مدرس خانم رسولی

معماری کامپیوتر گروه شنبه

شنبه

29/09/95

معماری کامپیوتر گروه یکشنبه

یکشنبه

23/08/95

ریزپردازنده1

یکشنبه

16/08/95دانشجویانی که درس فناوری اطلاعات برای مدیران را با سرکارخانم علیزاده اخذ نموده اند جهت هماهنگی کلاس با ایمیل ایشان(pnuiteg@gmai.co) در ارتباط باشند

کلاس جبرانی درس مدارمنطقی یکشنبه مورخ 23 آبان ساعت 17-15 کلاس 306 برگزار می گردد.
 و کلاس جبرانی دروس آقای دکتر صادقیان به صورت زیر می باشد:

**جلسه توجیهی سمینار تحقیق و تتبع با خانم دکتر بابائیان پوردر روز سه شنبه مورخ 4آبان در ساعت 12:30الی 13:30برگزار میگردد.

--------------------------------------------------
قابل توجه کلیه دانشجویان خانم دکتر امینی میلانی

کلاس اقتصاد خرد برای مدیران سه شنبه مورخ 6 مهر تشکیل نمی گردد
---------------------------------------------------------------

سرکار خانم نظری جهت انجام امور پروژه، کارآموزی وتایید و امضا مدیرگروه

یکشنبه مورخ 11 مهر ساعت 12_10 در ساختمان اوشان حضور دارند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما