دوشنبه 29 آذر 1395 قابل توجه دانشجویان رشته برق و پزشکی

 

جبرانی درس معادلات دیفرانسیل با مدرس آقای امیریان روز یکشنبه مورخ 28/9/95 ساعت 15 تا 17 برگزار میشود


**کلیه کلاسهای مدرس خانم محبوبه اعتمادی فردا یکشنبه 7/9/95  برگزار نخواهد شد./

**درس سیستم قدرت 1 امروز 6 آذر با آقای محمد پور برگزار نمیشود.

**تاریخ امتحانهای میانترم مدرس خانم نسرین  عبداللهی به شرح زیر میباشد:

شیمی عمومی 1       16/9/95     ساعت 10-8

شیمی آلی              23/9/95    ساعت 12-10

 

**امتحان میانترم درس مدارهای الکتریکی 2 با آقای هوشیار زارع دوشنبه 15/9/95 ساعت 10 برگزار میشود.

**امتحان میانترم آقای عزیزیان بالانجی به شرح زیر میباشد:                                                      

برنامه امتحان میانترم

زبان تخصصی - سه شنبه 95/9/9 ساعت 8:45

سیستمهای کنترل خطی - سه شنبه 95/9/9 ساعت 13:00

مدارهای الکترونیکی - سه شنبه 95/9/9 ساعت 17:00

اندازه گیری الکتریکی - سه شنبه 95/9/16 ساعت 10:00

مدارهای مخابراتی - سه شنبه 95/9/16 ساعت 15:00

**کلاس جبرانی آقای عزیزیان بالانجی به شرح زیر میباشد:                                                      

 برنامه کلاسهای جبرانی

زبان تخصصی - شنبه 95/9/6 ساعت 8:00                          کلاس 02

اندازه گیری الکتریکی - شنبه 95/9/6 ساعت 10:00             کلاس 02

سیستمهای کنترل خطی - شنبه 95/9/6 ساعت  13:00       کلاس 02

مدارهای مخابراتی - شنبه 95/9/6 ساعت 15:00                 کلاس 108

مدارهای الکترونیکی - شنبه 95/9/6 ساعت 17:00            کلاس 208

کلاس جبرانی و امتحان میانترم آقای سبحان صوفی مولودی به شرح زیر میباشد:                                                      

 1* کلاس جبرانی درس الکترونیک ٣ ، روز شنبه مورخ ٦ آذرماه ساعت ٨ تا ١٠، همچنین روز شنبه ٢٠ آذرماه ساعت ٨ تا ١٠ برگزار میشود.

2*کلاس جبرانی درس معماری کامپیوتر روز شنبه مورخ ١٣ آذرماه ساعت ١٧ تا ١٩ برگزار می شود.

3*امتحان میانترم درس الکترونیک ٣ نیز در تاریخ ٦ آذرماه روز شنبه برگزار خواهد شد.**درس کینزیولوژی2 مدرس آقای عرب عامری در روز شنبه ۲۹ آبان تشکیل نخواهد شد.
**آزمایشگاه درس فیزیولوژی مدرس خانم نامداریان فردا پنجشنبه مورخ 27/8/95 برگزار نخواهد شد و در تاریخ 18/9/95 برگزار میشود.

**اعلام میانترم دروس مدرس آقای عرب عامری

1.درس حفاظت و ایمنی سه شنبه 2آذر تا پایان فصل 4

2. درس مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت  سه شنبه 2 آذر تا پایان فصل 3

3. درس کینزیولوژی2   شنبه ششم آذر فصل های ۹ و ۱۰ و11

4. دانشجویان درس کینزیولوژی ۱ برای برگزاری امتحان میان ترم، از طریق آدرس ایمیل زیر هماهنگ کنند:

arabameri.abazar@yahoo.com

**اعلام تاریخ میانترم دروس مدرس آقای اصغر امیریان:                                                                                             

1. آشنایی با مهندسی برق شنبه 29 آبان ساعت15-13 از فصلهای 1تا4  

2. معادلات دیفرانیسیل کوئیز اول شنبه 29 آبان ساعت 17-15 از فصلهای 1تا4 (با تاکید بر فصل 2و4)

*اعلام تاریخ میانترم دروس مدرس آقای مهدی دارابی:                                                                                             

1. زبان تخصصی در تاریخ ۲ آذر ۹۵ ساعت ۱۷

2. اندازه گیری الکترونیکی در تاریخ ۲۰ آذرماه ۹۵ در ساعت 17

**کلاس درس ماشین الکتریکی 1 و اصول میکروکامپیوترهای استاد آقای محمدپور دوشنبه  24/8/95 برگزار نمیشود


**کلاسهای جبرانی مدرس آقای محمد پور به شرح زیر میباشد:

1 . ماشین های الکتریکی 1  شنبه 22/8/95 و 29/8/95 از ساعت 17-15 در کلاس 208

2. الکترومغناطیس شنبه 22/8/95 و 29/8/95 از ساعت 19-17 در کلاس 208


**تاریخ امتحان میان ترم درس شبکه های کامپیوتری آقای علوی از تاریخ 29 آبان به تاریخ 1 آذر روز دوشنبه ساعت 15-13 کلاس 304 تغییر یافت.**کلیه کلاسهای مدرس آقای سرکیس عزیزیان سه شنبه مورخ 18/8/95 و 25/8/95 برگزار نمیشود تاریخ کلاسهای جبرانی اعلام میگردد.


**امتحان میانترم درس بررسی سیستمهای قدرت با استاد آقای امیرحسین محمدپور شنبه مورخ 29/8/95 برگزار میشود.

**قابل توجه دانشجویان خانم استاد پرستو نامداریان آزمایشگاه درس فیزیولوژی اجباری میباشد و در صورت عدم حضور در آزمایشگاه نمره واحد عملی به شما تعلق نمیگیرد


**دانشجویانی که با خانم قاراپتیان دروس فیزیک عمومی 2 و فیزیک الکتریسیته دارند این دروس در روز یکشنبه ساعت های برگزاری کلاس مورخ 16/8/95  امتحان میانترم  از 5فصل اول کتاب گرفته میشود.


**کلاسهای آقای اصغر امیریان امروز شنبه 8/8/95 ساعتهای 15-13 و 17-15 برگزار نمیشود.

 

**تاریخ میانترم درس پروتزهای بیومتریال مدرس خانم اعتمادی روز یکشنبه 23/8/95 ساعت 10 برگزار خواهد شد.

**اعلام تاریخ امتحان میانترم دروس مدرس خانم نامداریان در روزدوشنبه مورخ 1/9/95

1. درس بیوشیمی و بیوفیزیک از فصل های 1،3،4،6،8

2. درس فیزیولوژی تا جایی که در کلاس تدریس شده است

**اعلام تاریخ امتحان میانترم درس فیزیک مدرن مدرس خانم سلیمانی نیا در روز دوشنبه مورخ 1/9/95 از فصل 1تا 5 در ساعت  13-12 برگزار میشود

**اعلام تاریخ امتحان میانترم دروس مدرس آقای محمدپور در روزدوشنبه مورخ 1/9/95

1.                  ماشین الکتریکی 1

2.                  الکترومغناطیس

3.                  اصول میکروکامپیوترها

4.                  الکترونیک صنعتی


**کلاس جبرانی درس مدارمنطقی مدرس خانم شهرآئینی شنبه 6/9/95 ازساعت 19-17 در کلاس 204 برگزار میشود.

 

**جبرانی درس معادلات دیفرانسیل با مدرس آقای امیریان روز یکشنبه مورخ 28/9/95 ساعت 15 تا 17 برگزار میشود.


**میانترم درس خواص مواد مهندسی با استاد خانم نامداریان در روز دوشنبه مورخ 24/8/95 از اول کتاب تا انتهای فصل 4 برگزار میشود.


**کلاس آقای الیاس ابراهیم زاده امروز شنبه 8/8/95 ساعت  15-13 برگزار نخواهد شد.


**کلیه کلاسهای آقای دکتر عماد ترابی امروز سه شنبه مورخ 4/8/95 برگزار نمیشود.

**کلیه کلاسهای آقای دکتر عماد ترابی پنجشنبه مورخ 6/8/95 برگزار نمیشود.


**قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکی کلاسهای جبرانی خانم اعتمادی در روز سه شنبه 4/8/95 در کلاس 102 به شرح ذیل برگزار میشود:                                                               

  1- مقدمه ای بر فیزیک پزشکی  10-8

2- پروتزهای بیومتریال 12-10

3- فرایندهای شکل دهی 15-13

 شایان ذکر است جلسه توجیهی دانشجویانی که درس پروژه با خانم اعتمادی اخذ کردند در همان روز و کلاس از ساعت 13-12 برگزار میشود.


**تاریخ امتحان درس شبکه های کامپیوتری با مدرس آقای علوی  در تاریخ شنبه  29/8/95 ساعت 12 تا 10 برگزار می گردد


**کلاس امروز دوشنبه مورخ 26/7/95 آقای فیاضی برگزار نمیشود.


-------------------------------------------------------------------

**درس نقشه کشی صنعتی کد 026-19-13 با خانم سیما صدف از دوشنبه هابه سه شنبه ها ساعت 17-15 تغییر یافت.

-------------------------------------------------

دانشجویان محترم درس نقشه کشی صنعتی کد 1319026 گروه 01 از هفته اینده سه شنبه ها از ساعت 11-8 در کلاس 03 با اقای ترکمان تشکیل میشود . دانشجویانی که این درس با خانم صدف سیما در روز دوشنبه برداشتند کنسل میباشد تو حذف و اضافه اصلاح کنیدو پرینت مجدد بگیرین.

-------------------------------------------


*قسمت عملی درس تئوری-عملی شیمی عمومی و آزمایشگاه روز شنبه هر هفته در آزمایشگاه شهید احمدی رو.شن برگزار می گردد. شایان ذکر است عدم حضور بیش از یک جلسه موجب عدم کسب نمره عملی این دروس خواهد بود

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما