سه شنبه 24 اسفند 1395 قابل توجه دانشجویان رشته عمران و مدیریت پروژه


.

**درس نقشه برداری مسیر پیشرفته شنبه هفته های زوج ساعت 10-8 تشکیل میگردد.

اولین جلسه در سال 96 تاریخ 26 فروردین ماه میباشد.

        

**درس تئوری خطاها یکشنبه هفته های فرد ساعت 12-10 تشکیل میگردد.

اولین جلسه در سال 96 تاریخ 20 فروردین ماه میباشدقابل توجه دانشجویانی که این ترم درس مهندسی آب و فاضلاب با استاد کیانفر دارند فردا یکشنبه مورخه 22 اسفند جهت تعیین پروژه میان ترم خود ساعت 13 در کلاس 403 حضور داشته باشند
**به اطلاع میرساند کلاس طراحی اجرایی 2 استاد اکبری  به جای شنبه مورخ  21/12/1395  فردا دوشنبه مورخ 16/12/1395 ساعت 16-19 برگزار میگردد.

**به اطلاع میرساند کلیه کلاسهای امروز یکشنبه 15/12/1395 کنسل میباشد. جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد.امتحان پایان ترم  کلاس روزهای  دوشنبه  آزمایشگاه تکنولوژی بتن  آقای دکتر مسعود گلشنی روز دوشنبه   95.12.16 برگزار میگردد .

در ضمن به همراه داشتن گزارش کار الزامی می باشد.


به اطلاع میرساند جبرانی  درس طراحی اجرایی 2استاد اکبری فردا دو شنبه  09/12/1395 ساعت 16:15 -19  برگزار میگردد.
کلیه کلاس های  آزمایشگاه مکانیک خاک  خانم دکتر ارین قاسمی قبل از عید برگزار نمیشود و کلاس های جبرانی بعد از تعطیلات عید نوروز اعلام خواهد شد.
**کلاس مهندسی زمین شناسی هفته های زوج استاد خلج امروز سه شنبه          03/12/1395 برگزار نمیشود.


به اطلاع دانشجویان میرساند ، کلیه کلاسهای روز دوشنبه  مورخ  02/12/1395 آقای کیانفر لغو میباشد و کلاس جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد.کلیه کلاسهای استاد آقای دکتر رحیم اف پنجشنبه 25 آذر برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز پنجشنبه 2/10/95 تشکیل میشود.


**امتحان میان ترم درس تاسیسات زیربنایی و ساختمانی استاد کیانفر در روز دوشنبه مورخ 22/09/95 ساعت 30/15 در کلاس 301 برگزار میگردد. ضمناًامتحان از 3 فصل اول می باشد.


**کلاس جبرانی درس روش های اجرای ساختمان استاد کیانفر جلسه دهم بجای 15/9/95  مورخ 22/09/95 ساعت 13 برگزار می گردد.**کلاس جبرانی درس برنامه ریزی و کنترل پروژه استاد کیانفر جلسه دهم بجای 15/9/95  مورخ 22/09/95 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.**کلاس درس برنامه ریزی و کنترل پروژه و درس روش های اجرای ساختمان با استاد کیوان کیانفر در روز دوشنبه مورخ 15/9/95  برگزار نمی گردد.

**کلاس جبرانی درس روش های اجرای ساختمان استاد کیانفر جلسه دهم بجای 15/9/95  مورخ 22/09/95 ساعت 13 برگزار می گردد.**کلاس جبرانی درس برنامه ریزی و کنترل پروژه استاد کیانفر جلسه دهم بجای 15/9/95  مورخ 22/09/95 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.**کلیه کلاسهای دکتر رضویان روز چهارشنبه مورخ 17/09/95 برگزار نمی گردد.امتحان میان ترم درس تاسیسات زیربنایی و ساختمانی استاد کیانفر در روز دوشنبه مورخ 22/09/95 ساعت 30/15 در کلاس 301 برگزار میگردد. ضمناًامتحان از 3 فصل اول می باشد.**تاریخ امتحان میان ترم دروس آقای خاتمی نو:
 

آمارمهندسی

کاربرد آمار درمهندسی صنایع

یکشنبه 14 آذر-ساعت 18-17

آمارواحتمال مهندسی

تئوری احتمالات و کاربرد آن

یکشنبه 14 آذر-ساعت 19-18


**کلاس جبرانی خانم درویش ملا روز چهارشنبه 03/09/95 برگزار نخواهد شد. و جلسه جبرانی متاقبا اعلام خواهد شد.

**کلیه کلاسهای خانم دکتر الهام رجبی فردا چهارشنبه  3 آذر برگزار نخواهد شد. و در ضمن کلاس جبرانی درس هیدرو دینامیک 17 آذر برگزار خواهد شد.
**امتحان میان ترم درس طراحی اجرایی1 از فصل های 7،6،5 با استاد پویا حیاتی مورخ 6/09/95 ساعت 11 صبح برگزار می گردد.

امتحان میان ترم درس مقاومت مصالح از فصل های 5،4،2،1 با استاد پویا حیاتی مورخ 6/09/95 ساعت 8 صبح برگزار می گردد.


  

**کلاس جبرانی درس پایداری سازه ها خانم دکتر سلیم بهرامی در روز پنج شنبه مورخ 20/8/95   برگزار نمی گردد .تاریخ جدیدمتعاقباً اعلام می گردد.

**در خصوص تهیه کتاب مهندسی ترابری تالیف دکتر فائزی به انتشارات پیام نور واقع درخیابان انقلاب- خیابان12 فروردین مراجعه نمایید.

**امتحان میانترم  درس مدیریت کارگاه ومنابع انسانی(مدرس آقای حسن علی نژاد) از فصلهای 4،1و5 کتاب اصول مدیریت ساخت در روز سه شنبه مورخ 95/8/25 راس ساعت 8،30 صبح  بصورت تستی برگزار میگردد.**امتحان میان ترم دروس آقای سامانی بناهای آبی تا آخر فصل 4 شنبه 95/08/15ساعت 8صبح درس تاسیسات برقی مکانیکی تا انتهای فصل دهم روز شنبه 95/08/15 ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

**کلاس جبرانی دروس خانم دکتر سلیم بهرامی ریاضیات عالی مهندسی 95/08/13 ساعت 10-12 روش اجزای محدود95/08/13 ساعت 13-15 تئوری الاستیسیته 95/08/13 ساعت 15-17 در ضمن کلاس پایداری سازه ها روزهای چهارشنبه هر هفته ساعت 8-10 برگزار خواهد شد.

**امتحان میان ترم درس استاتیک(کلیه گروهها) مدرس ,خانم مهندس طاهری از پنج فصل اول کتاب در روز یکشنبه 16/08/95 برگزار خواهد شد./در ضمن ساعت امتحان دانشجویان منطبق بر ساعت اخذ شده واحد مورد نظر در پرینت انتخاب واحد خواهد بود.

 

**کلیه دانشجویانی که درس پروژه بتن و فولاد و پروژه تخصصی با خانم مهندس طاهری را دارند.روز سه شنبه 11/09/95 ساعت 13:30تا14 برای دریافت پروژه خود به کلاس301 ساختمان شهید محمود کاوه مراجعه نمایید

امتحان میان ترم درس فارسی عمومی (مدرس خانم نادری نژاد) روز یکشنبه 16/8/95  در ساعت های 10-12و13تا15 تا صفحه200کتاب برگزار خواهد شد.در ضمن هر دانشجو طبق پرینت انتخاب واحد خود و در ساعت های کلاس خود حضور داشته باشند.اون گروهی هم که ساعت ندارد میتواند در یکی از این دو ساعت شرکت نماید.**قابل توجه کلیه دانشجویان بهره برداری که درس نقشه کشی صنعتی2 روز سه شنبه ساعت 14-17 با آقای ترکمان دارند.این درس از هفته آینده روز شنبه ساعت13-16 کلاس03 با آقای قارونی برگزار خواهد شد.


**کلیه دانشجویانی که با استاد کیانفر این ترم درس مدیریت مهندسی دارند لطفا جهت مشخص نمودن پروژه خود در روز یکشنبه(ساعت کلاسی) در ساعت ۱۸ در کلاس ۴۰۵ حضور داشته باشند.

 

**کلیه دانشجویانی که این ترم درس تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی با استاد کیانفر دارند روز دوشنبه ساعت ۱۵ در کلاس ۳۰۱ حضور داشته باشند


کلاس درس مکانیک خاک پیشرفته (ارشد) و روش تحقیق تجربی (دکتری) دکتر کی منش در ساختمان شهید احمدی روشن برگزار خواهد شد.در ضمن روز و ساعت این دروس اعلام گردید جهت اطلاع پرینت مجدد بگیریدکلاس درس رسم فنی و نقشه کشی(کد درس1313307-01)
(مدرس خانم قاضی زاهد) روزهای یکشنبه 8-11 برای تمامی دانشجویان ساعت8:30تا11 برگزار خواهد شد و از این به بعد یک هفته در میان کنسل می باشد و هر هفته تشکیل خواهد شد.

۱_کلیه کلاسهای مدرس آقای سعید رشیدی سه شنبه 27/07/95 برگزار نخواهد شد.

**قابل توجه دانشجویانی که با اقای دکتر ایوبی نزاد پروژه بتن ارمه و سازه های فولادی و یاکارآموزی دارند..جهت دریافت صورت پروژه و جلسه توجیهی روز دوشنبه 95/08/10 ساعت     9 -11 دانشجویان پروژه و ساعت 11-12 دانشجویان کارآموزی به ساختمان شهید محمود کاوه طبقه چهارم اتاق اساتید مراجعه نمایند./در صورت نیاز آدرس ایمیل ایشان:j.ayoubinejad@pnu.ac.ir

کلاس چبرانی درس استاتیک و مقاومت مصالح مدرس خانم خمجانی سه شنبه 95/08/11 ساعت 10 تا 12 برگزار می گردد.کلاس105

**کلاس جبرانی درس پایداری سازه ها - خانم دکتر سلیم بهرامی روز پنج شنبه مورخ 20/08/95 از ساعت 10 الی 17  برگزار می گردد .

**کلاس درس تکنولوژی عالی بتن  آقای دکتر پرهام حیاتی یک هفته در میان(هفته های زوج) از ساعت 8 الی 11  برگزار می گردد .--------------------------------------------------------------------------------

کلیه کلاسهای خانم آزاده قنبرپورروز شنبه مورخ 10/7/95 برگزار نخواهد شد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما