شنبه 1 مهر 1396 قابل توجه دانشجویان رشته عمران و مدیریت پروژه

🛎🎤بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه کلاسه های آقای دکتر علی قربانی (رشته های مهندسی مدیریت پروژه و عمران)در صورت به حد نصاب رسیدن در هفته های زوج برگزار خواهد گردید.بر این اساس تاریخ جلسه بعدی 18/07/96 خواهد بود.
**کلیه کلاسهای استاد خلج فردا پنج شنبه 6 مهر برگزار نمیگردد. جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.
**کلیه کلاسهای ایشان فردا پنج شنبه 6 مهر برگزار نمیگردد. جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.
**به اطلاع دانشجویان گروه مهندسی عمران، راه آهن و نقشه برداری می رساند، برای دروس مشخص شده ی  ذیل که تعداد دانشجویان آن کمتر از 5 نفر می باشد تا زمان حذف و اضافه هیچ گونه کلاسی برگزار نمیگردد و بعد از تاریخ حذف و اضافه زمان کلاس آن مشخص می گردد
.

گروه مهندسی عمران - راه آهن - نقشه برداری
کد درس  نام درس  استاد کد درس  نام درس  استاد
1313100 مبانی دورکاوی وحید احمدی 1313096 تونل سازی آزاده قنبرپور
1313102 هیدروگرافی وحید احمدی 1320009 طراحی ماشین های ریلی آزاده قنبرپور
1320041 زبان خارجه فنی  هستی جعفری 1320005 طراحی لوکوموتیو نسترن طائفی اقدم
1320002 طراحی سازه واگن و لکوموتیو پگاه جعفری حقیقت پور 1320053 طراحی ترمزهای قطار نسترن طائفی اقدم
1320025 بررسی فنی و اقتصادی انتخاب مسیر پگاه جعفری حقیقت پور 1320060 طراحی بوژی نسترن طائفی اقدم
1320064 روسازی راه آهن 2 محمد خادم ثامنی 1320061 تکنولوژی ساخت و تعمیر وسائط نقلیه ریلی نسترن طائفی اقدم
1320071 پل های راه آهن 1 محمد خادم ثامنی 1312025 اجرای راهسازی و روسازی کیوان کیانفر
1320073 پل های راه آهن 2 محمد خادم ثامنی 1320069 ساخت و اجرای خطوط و کارگاه سعید مجیدی پرست
1313118 نقشه برداری مسیر پیشرفته سعید رشیدی 1320070 دستگاه خطوط سعید مجیدی پرست
1314051 بازاریابی و مدیریت بازار سما عودباشی 1320079 مبانی دینامیک حرکت قطار سعید مجیدی پرست
1320008 برنامه ریزی حمل و نقل سما عودباشی 1122046 مهندسی عوامل انسانی محمد مقیسه
1320010 سیستم های تخلیه و بارگیری سما عودباشی 1320017 طراحی ایستگاه ها و خطوط صنعتی رضا موسی پور
1320013 تقاضا در حمل و نقل سما عودباشی 1320074 نگهداری خطوط  رضا موسی پور
1320014 تئوری رفتار لکوموتیو و واگن سما عودباشی 1320076 نگهداری و تعمیر سازه های ریلی رضا موسی پور
1320020 روش های یرنامه ریزی حرکت قطارها سما عودباشی 1313077 ژئودزی 1 محمد میرزاعلی
1313136 مهندسی زلزله حسین قهری صارمی 1313089 ژئودزی فیزیک محمد میرزاعلی
1320040 ایمنی مسیر و حرکت حسین نادری

تاریخ پایان حذف و اضافه : 24 مهر ماه

**کلیه کلاسهای آقای دکتر امین توتونچیان چهارشنبه این هفته 5 مهر ماه کنسل میباشد و طبق همان زمان روز پنج  شنبه 6 مهر ماه برگزار میگردد.                                                                                                                                   


کلاس های ترسیم فنی و نقشه کشی استاد قاضی زاهد هرهفته ساعت 8:30
کلاس های طراحی _ معماری استاد قاضی زاهد هر هفته ساعت 12_11
کلاس های طراحی معمکاری شهرسازی(منبع موسویان) استاد قاضی زاهد هرهفته ساعت 13_12
**کلیه کلاسهای خانم قنبرپور سه شنبه 4 مهر ساعت 10 برگزار میگردد و دانشجویان در زمان مشخص شده حضور داشته باشند.   
**کلیه کلاسهای خانم عودباشی فردا دوشنبه 3 مهرماه برگزار نمیگردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما