قابل توجه دانشجویان کارشناسی استاد اعتمادی
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
قابل توجه کلیه دانشجویان  ارشد دکتر رضوی ابراهیمی
قابل توجه کلیه دانشجویان درس فارسی و زبان های خارجی
قابل توجه کلیه دانشجویان مهندسی شیمی
شروع  کلیه آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال اول 97-96
آزمایشگاه های رنگرزی مواد مصنوعی، واسطه و رنگزا و رنگرزی مواد طبیعی
قابل توجه دانشجویان گروه  شیمی
قابل توجه دانشجویان رشته عمران و مدیریت پروژه
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر و صنایع
قابل توجه کلیه دانشجویان ارشد مهندسی صنایع
قابل توجه کلیه دانشجویان
قابل توجه دانشجویان رشته برق و پزشکی
اخبار آزمایشگاه
اطلاعیه مهم درس تربیت بدنی
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی راه آهن
قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارگاه دارند
برنامه کلاسی کارشناسی
قابل توجه دانشجویان ارشد کامپیوتر
برنامه کلاسی کارشناسی ارشد به تفکیک رشته
قابل توجه کلیه دانشجویان مهندسی صنایع
امور دانشجویی
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد
قابل توجه دانشجویان کلیه رشته ها
آشنایی با کارشناسان آزمایشگاه
قابل توجه دانشجویان خانم عودباشی
قابل توجه دانشجویان خانم امرایی
قابل توجه دانشجویان رشته نفت و طراحی فرایند
اطلاعیه آزمایشگاه ساختمان احمدی روشن
ایمیل اساتید
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما