آزمایشگاه های رنگرزی مواد مصنوعی، واسطه و رنگزا و رنگرزی مواد طبیعی
قابل توجه دانشجویان گروه  شیمی
قابل توجه دانشجویان رشته عمران و مدیریت پروژه
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر و صنایع
قابل توجه کلیه دانشجویان ارشد مهندسی صنایع
قابل توجه کلیه دانشجویان
قابل توجه دانشجویان رشته برق و پزشکی
اخبار آزمایشگاه
اطلاعیه مهم درس تربیت بدنی
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی راه آهن
قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارگاه دارند
برنامه کلاسی کارشناسی
قابل توجه دانشجویان ارشد کامپیوتر
برنامه کلاسی کارشناسی ارشد به تفکیک رشته
قابل توجه کلیه دانشجویان مهندسی صنایع
امور دانشجویی
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد
قابل توجه دانشجویان کلیه رشته ها
آشنایی با کارشناسان آزمایشگاه
قابل توجه دانشجویان خانم عودباشی
قابل توجه دانشجویان خانم امرایی
قابل توجه دانشجویان رشته نفت و طراحی فرایند
اطلاعیه آزمایشگاه ساختمان احمدی روشن
ایمیل اساتید
قابل توجه دانشجویان آقای دکتر ایوبی نژاد
قابل نوجه دانشجویان آقای دکتر جعفری اسکندری
قابل توجه دانشجویان آقای احمدی
قابل توجه کلیه دانشجویان ارشد رشته صنایع
کلاسهای روز پنجشنبه مورخ 1/7/1395 آقایان دکتر جوادی مقدم ، دکتر آخوندی و خانم دکتر سهرابی این هفته تشکیل نمیشود
قابل توجه دانشجویان خانم دکتر طاهری
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما