شروع کلاسهای ارشد
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع
اطلاعیه های مربوط به مقطع کارشناسی
اطلاعیه های مربوط به کارشناسی ارشد
تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال اول 97-96 (کارشناسی)
اطلاعیه های دروس عمومی
قابل توجه دانشجویان استاد محمدیانی درس آزمایشگاه
قابل توجه کلیه دانشجویان ستاد حسن آبادی
قابل توجه دانشجویان استاد آقای دکتر احسانی
قابل توجه دانشجویان گرامی رشته مهندسی پزشکی کارشناسی
قابل توجه دانشجویان استاد خانم آرین قاسمی
قابل توجه کلیه دانشجویان درس زبان خارجه با کد گروه 05
قابل توجه کلیه دانشجویان درس فارسی و زبان های خارجی
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه صنایع
قابل توجه کلیه دانشجویان مهندسی شیمی
برنامه تربیت بدنی 3961خواهران
قابل توجه کلیه دانشجویان دروس آزمایشگاه ساختمان شهید کاوه(آبان)
قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه عملیات واحد
قابل توجه کلیه دانشجویان مهندسی شیمی کارشناسی ارشد
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی درس فرهنگ و تمدن اسلامی( استاد محمد دوست)
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی مهندسی کامپیوتر
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد
قابل توجه دانشجویان ارشد مکانیک
قابل توجه دانشجویان رشته برق و پزشکی کارشناسی
قابل توجه کلیه دانشجویان مهندسی صنایع
قابل توجه دانشجویان رشته عمران و مدیریت پروژه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی استاد اعتمادی
قابل توجه دانشجویان گروه  شیمی
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
قابل توجه کلیه دانشجویان درس فارسی و زبان های خارجی
1 2
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما