برای ارتباط با همکاران در کلیه قسمت ها ابتدا پیش شماره 84234 را سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

نام حوزه نام شماره Voip عنوان مسئولیت
ریاست خانم مرادی 301 دفتر آبان
خانم عباس پور 302 دفتر اوشان
خانم رمضانی 325 معاونت اجرائی
حاج آقا نبی پور 306 نهاد رهبری
آقای کهزادی 308 روابط عمومی
آقای احمدی 309 متصدی دبیرخانه
مالی خانم فدوی 320 مدیر مالی
خانم کریمیان 321 کارشناس مالی
خانم اکرمیان 322 کارشناس مالی دانشجویی
آقای مهرجو 323 امین اموال
اداری خانم هاشمی 326 کارشناس اداری
خانم علیدوست 327 کارشناس اداری
آقای کربلائی 328 کارپردازی
آقای یوسف نیا 329 انباردار
فرهنگی آقای اسلامی 330 مدیر دانشجویی
آقای ذکائی 337 مدیر فرهنگی
آقای برارزاده 332 کارشناس مسئول دانشجوئی
رایانه خانم شیخ الاسلام 333 مدیر فناوری اطلاعات
آقای مصلحی 334  کارشناس رایانه
  335 کارشناس سایت دانشجوئی
پژوهش خانم روحانی 336 مسئول پژوهشی
خانم سلحشور 338 مسئول کتابخانه
آقای ناظمی 339 کارشناس کتابخانه
فارغ التحصیلان خانم بهرامی 345 کارشناس مسئول فارغ التحصیلان
خانم حسینی 346 کارشناس فارغ التحصیلان
خانم عبدالهی 347 کارشناس فارغ التحصیلان
خانم قابلی 348 کارشناس فارغ التحصیلان
برنامه ریزی آقای رستم پور 350 مسئول برنامه ریزی
خانم نیازی 351 کارشناس برنامه ریزی
خانم سفلی 353 کارشناس برنامه ریزی
خانم عزیزآبادی 354 ,307 کارشناس برنامه ریزی
خانم فلاح 355 کارشناس برنامه ریزی
خانم سلیمانی 356 کارشناس برنامه ریزی
خانم نیکوبخت 358 کارشناس دفاع
خانم چولکی   کارشناس دفاع
آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه 360  
خانم عسکری 363 کارشناس آزمایشگاه
آقای مراد آبادی 365 برنامه ریزی آزمایشگاه
آقای احمدی نیکو 366 کارشناس آزمایشگاه
آقای پیریائی 367 کارشناس آزمایشگاه
آقای رامین 369  
کارشناسان آموزش خانم فرجی 340 کارشناس مسئول آموزش ارشد
خانم عابدی 342 کارشناس ارشد
خانم توکلی 343 کارشناس ارشد
خانم عسگری 370 کارشناس مسئول آموزش
خانم شیردل 371 کارشناس آموزش
خانم احدی 372 کارشناس آموزش
خانم خانپور 374 کارشناس آموزش
آقای علیپور 375 کارشناس آموزش
خانم نصرابادی 376 کارشناس آموزش
امتحانات خانم اکبری 380 کارشناس امتحانات
خانم فرحی 381 کارشناس امتحانات
حراست آقای رضایی 310 حراست مرکز
نگهبانی اوشان 311  
نگهبانی آبان 312  
نگهبانی استخر 313  
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما